Allt om Björklinge och lite till. Nyheter, Företag på orten, Föreningar, Sjukvård, Skola, Barn och Ungdom, Sport och Fritid...

 

fb21px topborder2 twt21px topborder2 

Björklinge Brandkår

1932 startades Björklinge frivilliga brandkårsförening men vad har hänt sen dess?Har du jobbat på stationen eller känner någon som gjort det och kan berätta om hur det var förr och kanske har bilder. Hör av dig till oss i så fall, allt är av intresse.

 

1932.23/1 Björklinge frivilliga brandkårsförening bildas. Initiativtagare var dåvarande godsägaren på Sandbro säteri, Erik Bergenzon.Diverse släckmatriel som motorspruta och slang men även brandsegel och 4 st skarvstegar inköptes för en summa av totalt 1300 kr. Man beslöt också att snarast iordningställa ett spruthus och där fick kyrkans likvagnsbod ge plats för detta ändamål och likvagnen flyttades till annat utrymme. Spruthuset stod ungefär mellan nuvarande busshållplatsen och kyrkan vid Ramsjövägen. Björklinges första brandchef hette Georg Åstrand.

 

Forsta brandchefGeorg Åstrand

 

1935.4/6 fattas beslut om uppförande av slangtorn till en kostnad av högst 175 kr. Tornet var ca 15 meter högt och placerat vid spruthuset.

 

1939.4/10 beslutades om inköp av överdragskläder för sex man samt förbättring och utökning av intredning i spruthuset.

 

1940.Införskaffades den första brandbilen, en Volvo av årsmodell 1935. Det var en f.d. brödbil som efter ombyggnad godkändes som brandbil efter dåtida krav, öppen med längsgående bänkar. I bilens förarhytt fans plats för tre personer varav en fick sitta på motorhuven och övriga fick sitta på träbänkarna. Samma år invigdes också den nya stationen norr om kyrkan vid Ramsjövägen (dåvarande Nolmyravägen) det gamla spruthuset hade nu blivit en brandstation. "Brödbilen" var i bruk från maj månad 1940 till den skrotades i maj månad 1966.

 

Bilden är tagen 1957 i bakrunden syns dåvarande brandstationen och den ombyggda brödbilen.
Främre raden från vänster:Martin Person, Gösta Andersson, Alvar Andersson, Torsten Lindberg, Bertil Pettersson, Leif Hammarling, Bo Wessman och Sven Eriksson.
Bakre raden från vänster:Bertil Björkman, Evert Eriksson, Gunnar Larsson, Tore Gustavsson, Tore Karlsson, Per-Åke Eriksson, Björn Gustavsson, Sivert Lindén, Kurt Åstrand och Nils karlsson.

 

1944.Införskaffades overaller, hjälmar och 2 "gasmasker".

 

1946.Tog Björklinge kommun över ansvaret för Björklinge frivilliga brandkår detta efter att brandlagens § 9 föreskrev kommunernas ansvar för brandförsvaret i kommunen. Därmed vart kommunen ansvarig för ersättning till brandkåren. I och med detta vart brandkårens personal anställd av kommunen på kontrakt med tre månaders uppsägning, beslut om ersättning enligt gällande avtal till brand personalen vid släckningsarbete fastslogs också. Man beslutade också att övningsersättning om en krona och femtio öre per deltagare skulle utgå.

 

Man beslutade också att skicka en av kårens gubbar på brandbefälskurs i tre veckor mot ett arvode av 15 kr per dag samt semesterersättning. Ture Gustavsson var den som fick åka.

 

En matrielskötare anstäldes också (Bertil Pettersson) Man beslutade också att brandbilen skulle byggas om för andra gången. Själva ombyggnaden blev dock inte utförd fören 4 år senare.

 

1951.9/8 Vid årsmötet valdes till ny brandchef Ture Gustavsson och till vice brandchef valdes Tore Gustavsson. Det bestämdes också att man vid kommunsammanslagningen mellan Björklinge och Viksta kommuner 1951/1952 övergå från frivillig brandkår till kommunal brandkår, den frivilliga brandkårens styrelsen övertogs nu av politikervald styrelse.

 

1958.Flyttade brandkåren till vägverkets garage (belägen där nuvarande stationen ligger). Detta efter påtryckningar från personalen eftersom det varken fans värme eller vatten i den gamla stationen och inte heller plats för personlig utrustning. Det blev som sagt vägförvaltningen som efter viss ombyggnad blev ny brandstation. Ett stort lyft då det fanns både toalett och tvättställ där.

 

Björklinge brandstation 1958 - 1983 (gamla väggaraget)

 

1960.Tore Gustavsson blir ny chef och Tore Karlsson blir vice brandchef.
Den första tankbilen vars tank rymde 4685 liter köps in.

 

Volvo L233 ZS 1951.

 

1966.28/5 flyttas brandbilen från Viksta brandstation till Björklinge där den tjänstgjorde till 22/1 1979 då den togs ur bruk.

 

Chevrolet 1946

 

1970.Köps en ny tankbil med 4000 liters tank och skåp för diverse släckutrustning. Den kom allmänt att kallas för "skakfyran".
Den gamla byggs om till spolbil och flyttades till Björkvallen där den användes för spolning av bandyplan.

 

Scania L 50 S 42 - 120

 

1971.Införlivades Björklinge kommun med Uppsala kommun och Björklinge brandkår ingår sedan dess i Uppsala brandförsvar. Kåren uppdelades i fem grupper, en förman och tre brandmän i varje grupp. Detta ändrades dock snart till dagens bemanning om fyra grupper med en förman och fyra brandmän, detta för att kunna uppfylla kraven för rökdykarinsatser. Titeln brandchef/vice brandchef försvinner och blir nu platschef/vice platschef.

 

1979.När Rasbo brandkår lades ner 1979 flyttades deras brandbil till Björklinge där den tjänstgjorde från 22/1 1979 till 12/3 1986 då den såldes till dåvarande räddningsverket.

 

International 1966

 

1980.Tore Karlsson blir platschef och Bertil Pettersson vice platschef.

 

1982.3/11 Togs första spadtaget till nuvarande stationen.

 

Dåvarande brandstyrelseordförande Birgit Andersson och finanskommunalrådet Per-Axel Engblom tar första spadtaget under överinseende av brandchef Curt Evald Örth.

 

1983.28/4 tas den nya stationen i bruk omedelbart efter att slutbesiktning utförts och 31/8 invigs den nya stationen officiellt av dåvarande brandstyrelsens ordförande Lars Eriksson.

 

1984.Byte av tankbil, en Scania som rymmer 8000 liter vatten. Bilen flyttas från centrumstation i Uppsala. Den gamla tankbilen flyttas till Almunge.

 

Scania 1974

 

1990.1/4 Tord Andersson blir ny platschef

 

Fordonsparken utökas med en slangjeep utrustad med 400 meter grovslang och diverse skogsbrandsutrustning. Senare samma år införskaffas även en VW buss som personaltransportbil.

 

 

1992.I samband med Björklinge brandkårs 60 årsjubileum görs en historik om dom första 60 åren. Björklinge brandkår 1932-1992 pdffinns som PDF här.

 

Personalbild.

 

Första raden från vänster:Carl-Arne Östling, Olle Andersson, Inge Lundberg, Jan Simpson, Håkan Björnberg, Kent Svensson.Andra raden från vänster:Morgan Ivarsson, Harry Jansson, Anders Björkman, Karl-Erik Strömberg, Lennart Thoresson, Peter Nyman.Tredje raden från Vänster:Nils-Olov Andersson, Tord Andersson, Hans Åstrand, Rolf Andersson, Ulf Söderman, Stig Eriksson, Kurt Åstrand, Johan Forsberg.

 

1993.1/4 Verksamheten med sjukvårdslarm startar. Det man numera kallar IVPA där brandpersonalen åker ut till patienten och utför vissa medicinska åtgärder i väntan på ambulansens ankomst. De åtgärder man kan utföra är syrgasbehandling, defibrillering vid hjärtstopp, skapande av fria luftvägar, förbandsläggning mm. Alla dessa åtgärder är på delegering från ambulansöverläkaren i Uppsala län och förnyas varje år efter godkända praktiska och teoretiska prov.

 

2003.1/1 Per Lovéus blir kårchef.

 

2006.Personalbild.

 

Främre raden från vänster:Carl-Arne Östling, Krister Ekstrand, Håkan Anstrén, Lars-Gunnar Trolin, Per Andersson, Jessica Hammarling, Joacim Ahlinder, Jenny Eriksson, Erik Berglund, Thomas Grandin, Jimmy Preinitz.Bakre raden från vänster:Michael Billgert, Robert Hovberg, Daniel Wilke, Karl-Erik Strömberg, Per Lovéus, Thomas Berlin, Tobias Berglund, Fredrik Helmersson, Per Säterberg.

 

2007.23/4 firar Björklinge brandkår 75 år.

 

2008.1/9 Thomas Berlin blir kårchef.

 

11/8 Björklinge deltidsbrandkår ställer för första gången upp i Vasa stafetten och kommer på 73:e plats av 113 deltagande lag i klassen herrar öppen, totalt ställde 7 lag inom brandförsvaret i Sverige upp, av dom kom Björklinge på 4:e plats. Tiden 7:30:19. Laget bestod av Tomas Grandin, Jenny Eriksson, Jonathan Andersson, Per Andersson, Erica Lundkvist, Tobias Berglund, Michael Billgert, Mikael Berlin, Erik Berglund och Mats Pettersson.

 

2010.26/6 Björklinge deltidsbrandkår tar hem segern i den årliga dragkampen på Björkvallen på midsommardagen genom att besegra "Dom Omutbara". Laget bestod av Lagledare Carl-Arne Östling, I repet höll Thomas Berlin, Tobias Gustavsson, Fredrik Helmersson, Claes Leierdal, Tobias Berglund, Mats Pettersson, Robert Hovberg, Markus Björk och Daniel Wilke.

 

2012.23/1 Björklinge brandkår fyller 80 år.

 

1/8 Jenny Eriksson och Robert Hovberg blir nya kårchefer och delar på tjänsten.

 

12/10

 

 

30/11. Jenny Eriksson 19JE blir Björklinges första kvinnliga styrkeledare och Uppsala brandförsvars andra.

 

Annonser

Senaste kommentarerna

 • Emma Eriksson said More
  Ett häng mitt i centrum för ALLA åldrar. Konstateljé/skaparverkstad med tillgång till m...
 • Veronica said More
  Då det är en så stor lokal så får det plats med både gym, restaurang med Kina mat och s...
 • Andreas said More
  Hej!

  Jag ska snart flytta till Björklingeområdet, Södra Långåsvägen, är de...
 • Anders Fällås said More
  Det är löjligt få pendlarparkeringar i Björklinge. Har i vinter inte kunnat hitta parke...

Björklinges nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Väder

klart.se